Hiển thị một kết quả duy nhất

BỘT SAP (Super Absorbent Polymer)

Bột SAP (Super Absorbent Polymer) hay còn gọi là Acrylic Polymer, một loại hạt Polymer có khả năng hút giữ nước, mỗi hạt giữ ẩm, hay còn gọi là hạt giữ nước có thể hút nước đến hơn 300 lần kích thước ban đầu, và có khả năng giữ nước khi có sức ép tác động vào.

Bột siêu trương nở – Bột Siêu thấm – Bột siêu hút nước. Ứng dụng trong sản xuất Đá Gel. Giữ ẩm đất trong nông nghiệp. Chất siêu thấm hút trong tả em bé. Ứng dụng sản xuất hạt giữ ẩm trong công nghiêp,…